thumb1

thumb1

Katalakos - Haritaya bak

Küçük de güzel ve iyi gizlenmiş bir köydür. Adanın kuzeybatı kısmında yer alan köy korsanlardan korunmak için bir vadinin derinliklerinde kurulmuştur.

 

Tanım

Küçük de güzel ve iyi gizlenmiş bir köydür. Adanın kuzeybatı kısmında yer alan köy korsanlardan korunmak için bir vadinin derinliklerinde kurulmuştur. Bugün artık Katalakos Limni’nin etkileyici kumullarını ziyaret edenlerin karargâhıdır. İnce kum ve çalı çırpıdan oluşturulan yaklaşık 70 dönümlük bir tepelik alanı Ege kuzeyine çöl cazibesini taşımaktadır.

Yer