Τα πουλιά της Λήμνου

thumb kastanohina_edit

Η Καστανόχηνα (Tadorna ferruginea), είναι, λόγω της σπανιότητάς της, το σημαντικότερο είδος πάπιας, που αναπαράγεται σε υγρότοπους της Λήμνου και φωλιάζει στις λίμνες Χορταρολίμνη και Αλυκή.

Είναι αποδημητικό είδος, αν και λίγα άτομα ξεχειμωνιάζουν στην Ελλάδα. Φωλιάζει κατά τις αρχές Απριλίου, πάντα σε τρύπες φυσικές ή τεχνητές, σε αμμοθίνες, αναχώματα, παλιά σπίτια ή βράχια.

Στην Ελλάδα φωλιάζει κυρίως στις λίμνες της Θράκης, στο δέλτα του Έβρου και από τα νησιά του Αιγαίου στη Λέσβο, στη Λήμνο και στην Κω.

Η μείωση στον πληθυσμό της Καστανόχηνας κατά το παρελθόν, οφείλεται κυρίως στις αποξηράνσεις και τις άλλες επεμβάσεις του ανθρώπου στους υγροτόπους. Σήμερα το βασικό πρόβλημα είναι το παράνομο κυνήγι, ιδιαίτερα κατά την έναρξη και τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου (Αύγουστο - Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο-Μάρτιο), εποχή μετακίνησης του είδους στον ελλαδικό χώρο.

 

Pin It